Back to Top

İlaçlamada uzman, Profesyonel çözümler

Fumigasyon

Fumigasyon Nedir?

Zirai Karantina Fumigasyon Yönetmeliğinde FUMİGASYON tanımı şu şekildedir.

Bitki, bitkisel ürün, bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemine denir.

Fumigasyon Uygulama Alanları

 • Fabrikalarda

 • Gemilerde

 • Müzelerde

 • Boş ve dolu depolarda

 • Konteynerler da

 • Silolarda ve ambarlar da

 • Tarihi eser ve müzeler de

 • Çadır altı uygulamalarında kullanılabilmektedir.

fumigasyon hizmetleri

Fumigasyon da Alınması Gereken Tedbirler?

Profesyonel bir ekip ve donanım gerektiren bu işlemde, aşağıda belirtilen önlemlerin alındığından emin olun.

 • Uygulama esnasında fumigasyon operatörü belgesine sahip en az bir personel hazır bulundurulmalıdır.

 • Uygulama yapılan alanda, elektronik malzemelerde oluşabilecek zararlar ve yangın ihtimaline karşı önlemler alındığından emin olunuz.(Fumigantlar şartlar uygun olduğunda patlama ve yangın oluşturma riskine sahiptir.)

 • İşlemi gerçekleştirecek ekibin uygulama ve çıkış planları oluşturduğundan emin olunuz. (Hatalı uygulamalar yüksek oranda ölüm riski taşımaktadır.)

 • Uygulama yapılacak alandaki zararlı türü, gaz miktarı ve sürenin doğru hesaplandığından emin olunuz.(Düşük doz ve yanlış zamanlama sonucu yumurta larva pupa veya ergin formların tamamını yok edemeyebilirsiniz)

 • Uygulama yapılacak alandaki yalıtım ve sızdırmazlığın tam anlamı ile sağlandığından emin olunuz.

 • Uygulama alanında sıcaklık değerlerinin uygun olduğundan emin olunuz.

 • Fumigantların alana homojen bir şekilde dağıtıldığından emin olunuz.

 • Fumigasyon işleminden sonra sızdırmazlığın kontrol edildiğinden emin olunuz.

 • Alanın, kullanıma açıldıktan sonra gerekli gaz ölçümlerinin yapıldığından emin olunuz.

 • Atıkların, usulüne uygun imha edildiğinden emin olunuz.

Paylaşın
Müşteri Temsilcisi